تبلیغات زیاد در کمپین های ایمیلی ممنوع

تبلیغات زیاد در کمپین های ایمیلی ممنوع

اگر برای کمپین های تبلیغاتی خود از پنل ایمیل استفاده می کنید یادتان باشد کاملا بر روی تبلیغ محصول و یا  خدماتتان تمرکز نکنید، با این کار حس بدی را به مخاطبان القا خواهید داد. نوعی حس بی ارزشی و ابزاری بودن.... لذا بهتر است 20 الی 30 در صد خبرنامه ها و ارسال هایتان را صرف تبلیغات کنید و درصد باقی مانده را به مطالبی که با سلایق و علایق مخاطبان شما نزدیکی بیش تری دارد اختصاص دهید. می توانید خبرنامه ای آموزشی برای آن ها تهیه کنید و مطالب آموزشی را رایگان در اختیارشان بگذارید. در این صورت پنل ایمیل شما می تواند موثر واقع شود و بازخورد مناسبی داشته باشد و در بازگشت سرمایه شما کمک  شایان ذکری را انجام دهد.

همیشه مطالب را به نحوی تهیه کنید که مخاطبان از اشتراک گذاری آن ها لذت ببرند. یادتان نرود نظم در ارسال بسیار مهم است. به نوعی می توان گفت این کار مخاطبان را شرطی می کند و مانند یک سریال تلویزیونی در موعد مشخص، منتظر دریافت مقالات و خبرنامه هایی که شما از طریق پنل ایمیل ارسال می کنید هستند.