نحوه نگارش محتوا و قالب خبرنامه در ارسال به پنل ایمیل :

اگر برای بهبود کسب و کار خود از روش های بازاریابی اینترنتی و ارسال ایمیل استفاده می کنید بهتر است از پنل ایمیل استفاده کنید.در واقع با داشتن پنل ایمیل و فرستادن خبرنامه با محتوایی موثر به ایمیل های پنل ایمیل تان می توانید پیشرفت خود را در کسب و کار سرعت بخشید.

ما نکاتی مفید را برای ایجاد محتوایی بهتر در ایمیل به شما ارائه می دهیم:

  1. تا حد امکان خلاصه و کوتاه باشد
  1. در ایمیل هایی غیر از خبرنامه ها که به پنل ایمیل خود ارسال می کنید، در کمتر از 30 ثانیه می بایست اصلی ترین پیام شما به مخاطبانتان برسد
  2. اگر محتواي ایمیل زیاد بود، بهتر است ایمیل را به چند بخش تقسیم کنید تا کاربر راحت تر بخواند
  3. دقت در مورد لحن و نوع نگارش، براي مشتریان روزمره خودتان می توانید ایمیل را با نام کوچک شخص آغاز کنید ولی برای سایر مشتریان لحن رسمی تر
  4. انتخاب حسن ختامی مناسب مثل با احترام، با تشکر، با کمال احترام و ...

قالب ایمیل:

 

  1. سعی کنید حتماً لوگوي شما در ایمیلی که به پنل ایمیل خود ارسال می کنید باشد.
  1. ایمیل ها به گونه اي باشد که نمایی از سایت را به یاد آورد
  2. جلوگیری از به کار بردن طراحی هاي زائد
  3. هر چیزی که اضافه می کنید باید در مورد علت وجود آن از خودتان سؤال کنید
  4. زیبایی به تنهایی کاربرد ندارد، زیبایی + معرفی محصول و خدمات به بهترین شکل ممکن تاثیری مضاعف خواهد داشت.