ایمیل معاملاتی (Transactional email)

این نوع ایمیل ها معمولا بر اساس نیاز مشتری و نوع ارتباط آن با شرکت تنظیم می شود. این نوع ایمیل ها به منظور تسهیل و یا تکمیل و یا تائید معاملات تجاری ارسال می شوند. از آنجایی که نرخ باز شدن این نوع از ایمیل ها در ایمیل مارکتینگ بیشتر است فرصت خوبی برای افزایش تعامل با مشتری و گسترش روابط مارکتینگ می باشد. اکثر ارائه دهندگان نرم افزار ایمیل مارکتینگ ارسال ایمیل های معاملاتی را برای بالا رفتن کارایی ایمیل مارکتینگ به خریداران پیشنهاد می کنند.