عضویت در ایمیل مارکتینگ (Opt-in email marketing)

عضویت در ایمیل مارکتینگ و یا اجازه گرفتن از مشتری جز متد تبلیغات از طریق ایمیل است که به موجب آن دریافت کننده ایمیل رضایت خود را از آن دریافت اعلام می کند. این یک روش توسعه یافته برای از بین بردن معایب ایمیل مارکتینگ و کاهش درصد اسپم شدن ها می باشد.

این روش را می توان مشابه پروتکل دست تکان دادن (handshake protocol) بین فرستنده و گیرنده دانست. تمامی این سیستم ها در نهایت با هدف بالاترین رضایت بین مشتری و بازاریابان در ایمیل مارکتینگ ارائه می شوند.