وفاداری مشتری (customer loyalty)

مدل کسب و کار مبتنی بر وفاداری معمولا در مدیریت های استراتژیک استفاده می شود که در آنها معمولا منابع و نیرو های آنها زیاد هستند که برای افزایش وفاداری مشتری و ذینفعان مورد اسقبال قرار می گیرد. به عنوان مثال ساده اگر کیفیت کالا و یا خدماتی که شما به مشتری ارائه می دهید بالا باشد، منجر به ضایت مشتری می شود که این رضایت باعث وفادار ماندن مشتری به شما و کسب و کارتان می شود و در نتیجه تمام این ها منجر به سوددهی بالا برای شما می شود.

اگر ایمیل مارکتینگ شما بر مبنای سلیقه مشتری باشد رضایت و سپس وفاداری و در آخر سود شما بیشتر خواهد شد